Vajuta siia, et näha hoonet täies ilus ;)
17.10.2014

Parameetrilise disaini lühikursus

14.10.2014

Parameetrilise disaini lühikursus on suunatud praktiseerivale loomevaldkonna ettevõtjale keerulise geomeetria mudeldamiseks ja teostamiseks.

Kursuse eesmärk
Omandada kaasaegse digitaalse vormiloome põhimõtted ja tehnilised oskused ning rakendada neid reaalsete objektide tootmisel.

Sihtrühm
Kursusele on oodatud kõik, kes tegelevad digitaalse vormigeomeetria loomisega: arhitektid, insenerid, moedisainerid, mööblidisainerid, tekstiilikunstnikud, tootedisainerid, ehtekunstnikud, skulptorid ja kõik teised huvilised.

Expo 2014 paviljoni konkursitöö "Siilik". Autorid: Raul Järg, Renee Puusepp, Hille Ermel, Kalle Kingsepp, Oliver Soomets, Marko Levo, Riho Kerge, Martin Pedanik

Kursuse sisu
Kursus keskendub praktiliste vormiülesannete lahendamisele, mis nõuab tavapärasest paremaid geomeetria ja detailidemudeldamise oskusi. Parameetriline lähenemine lubab katsetada erinevaid lahendusi, teha kiireid disainimuudatusi, lihvida lõpptulemust täiuslikumaks ning võimaldab sujuvat üleminekut digitaalsest ruumist füüsiliste elementide tootmisesse CNC, laserlõikuse, 3D printimise ja freesimine abil. Parameetriline disain on tõhus ja paindlik töömeetod, mis annab loovale isiksusele suurepärase kontrolli keerulise vormi ja mustrite loomisel ja teostamisel. Teostatud esemeid on võimalik vaadata näiteks siin ja siin.

Kursus põhineb Rhino 5.0 parameetrilise mudeldamise liidesel Grasshopperil. Eelnevad teadmised tarkvarast ei ole nõutavad. Kursusel osalemine toimub oma arvutiga, kuhu peaks eelnevalt paigaldama tarkvara (ingliskeelsed juhised tarkvara installeerimiseks). Kursuse tarvis piisab tarkvara tasuta testversiooni installeerimisest. 

Kestus
4 päeva (24h) Toimumise ajad: Kolmapäevad – 26. veebruar, 6. märts, 12. märts ja 19. märts 2014, iga päev kell 10:00-17:00.

Hind
370€+KM. AKU koostöövõrgustiku liikmetele soodushind 150€+KM.

Kursuse kahe esimese nädala jooksul käsitletakse järgmiseid teemasid:
  • parameetrilise mudeldamise põhitõed;
  • mudeldamiskeskkond ja tehnikad;
  • geomeetria loomine punktidest, joontest ja pindadest;
  • loodud geomeetria ettevalmistus füüsiliseks tootmiseks.


Kursuse teises pooles lahendatakse praktiline mudeldamise ülesanne, mis püstitatakse osaleja vabal valikul. Mudeldada võib näiteks varem tehtud töö, samuti võib ülesande leida juba teostatud või töös olevatest projektidest. Füüsilise objekti valmistamisel kursuse lõpus tuleks arvestada tootmiskuludega. Kursuste kuulajad saavad kaasa videomaterjali kursusel sooritatavatest ülesannetest, nii et harjutusi saaks lahendada ka iseseisvalt.

Kursuse juhendaja

Renee Puusepp, PhD

Konsultandid
Kristjan Männigo, Kaiko Kivi

Programmi läbinule väljastatakse tunnistus.