Vajuta siia, et näha hoonet täies ilus ;)
14.10.2014

Esinemiskool

14.10.2014

Sul on vaja teha ettekanne? Soovid tööd presenteerida linnavolikogule või enda kolleegidele? Sul on vaja esineda suurel laval publiku ees?

Eesti Arhitektuurikeskuse Esinemiskool on mõeldud arhitektuurivaldkonna ettevõtjatele, linnaarhitektidele, kohaliku omavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonna ametnikele ning teistele kohaliku omavalitsuse töötajatele, kellel on vajadus parandada oma oskusi, kuidas oma mõtteid mõjuvalt väljendada ja leida enesekindlust teiste ees esinemiseks. Samuti saab esinemiskoolist nõuandeid ja praktilisi kogemusi ettekannete sisu kokku panemisel.

Koolitus annab oskused, kuidas osavast CAD-i kasutajast saada sõnaosavaks esinejaks, mis aitab kaasa ka Sinu erialase võimekuse parendamisele.

Esinemine publiku ees

Miks Esinemiskool?

Sa tahad:

 • saada avalikuks esinemiseks vajalikke teadmisi;
 • saada praktilisi kogemusi meediaga suhtlemises ja meedias esinemiseks, et seeläbi tulemuslikumalt meedias oma ideid, teadmisi edasi anda;
 • saada abi ja tagasisidet ettekannete sisu kokkupanemisel ning presenteerimisel.

Millest koolitus koosneb?

3-päevane koolitusprogramm koosneb 2-päevasest avaliku esinemise koolitusest + 1 päevasest meediakoolitusest. Koolitusel toimub ideede ning ettekannete sisu kokkupanemine ning presenteerimine, harjutused ning konkreetsete ülesannete lahendamised. Kõik ettekanded ja kodutööd lähtuvad arhitekti töö spetsiifikast.

Grupis osaleb maksimaalselt 12 inimest.

Avalik esinemine:

 • Avaliku esinemise põhialused;
 • esinemise ja ettekande tugev sisu;
 • esinemise hirmudest üle saamine;
 • videotreening. Ettekannete esitlus ja tagasiside (esineb esimene pool osalejatest – ca 5-6 inimest). Analüüs ja kriitika.

Presentatsioonitehnikad ja analüüs:

 • särav esinemine;
 • esinemise tehniliste abivahendite kasutamine;
 • videotreening. Ettevalmistatud ettekannete esitlus ja tagasiside (esineb teine pool osalejatest). Analüüs ja kriitika.

Meediakoolitus:

 • meediaga suhtlemise alused, kuidas meedia töötab. Hoiatused, soovitused;
 • kaameraproov. Koolitusel viiakse läbi meediatreening (nii teooria kui praktika): meediasuhtluse süvendatud õpe koos kaameraharjutustega.

Esinemiskoolis käinuna:

 • oled julge esineja ning oskad teiste ees säravalt rääkida;
 • tead, kuidas sõnastada oma mõtteid selgelt ja loogiliselt ning tead, kuidas sisult tugevat ettekannet kiiresti üles ehitada;
 • tead, kuidas esinemisega seotud hirmudest üle saada ning suure hulga inimeste ees või meedias rääkimiseks kindlust saavutada;
 • oled koolitusel õpitut mitmeid kordi läbi harjutanud ning oled saanud kaaslastelt otsekohest ja ausat tagasisidet;
 • tead, kuidas meediaga suhelda ja infot edastada nii, et ei tekiks konfliktseid situatsioone erinevate osapoolte vahel.

Esinemiskooli ajakava 2013 a.

 • 22. november – Avalik esinemine
 • 29. november – Presentatsioonid ja analüüs
 • 11. detsember – Meediakoolitus 

Programm

22. november: Avalik esinemine (lektor: Agu Uudelepp)
 • 9.00-10.30 Ettekande ettevalmistamise põhialused
 • 10.30-10.45 Kohvipaus
 • 10.45-12.15 Esinemine ja esinemisnärvist ülesaamine
 • 12.15-13.15 Lõuna
 • 13.15-14.45 Videotreening, kus kõik osalejad esinevad varem ettevalmistatud kõnega
 • 14.45-15.00 Kohvipaus
 • 15.00-16.30 Videosalvestiste arutelu, konkreetsed soovitused ja näpunäited igale osalisele

29. november: Presentatsioonitehnikad (lektor: Agu Uudelepp)
 • 9.00-10.30 Tehniliste abivahendite kasutamine. Presentatsioonide koostamise põhitõed
 • 10.30-10.45 Kohvipaus
 • 10.45-12.15 Dialoog publikuga: küsimustele vastamine ja vastamata jätmine
 • 12.15-13.15 Lõuna
 • 13.15-14.45 Videotreening, kus kõik osalejad esitavad oma presentatsiooni ja peavad vastama publiku küsimustele
 • 14.45-15.00 Kohvipaus
 • 15.00-16.30 Presentatsioonide ja antud vastutuse analüüs

11. detsember: Praktiline meediasuhtlus (lektorid: Märt Treier, Tiina Tšatšua)
 • 09.00-10.30 Etikett kui mainekujunduse tehnika
 • 10.30-10.45 Kohvipaus 
 • 10.45-12.15 Meedia kui paratamatu mõjuvõimas partner. Kuidas meedia töötab? Mis huvitab ajakirjanikke, mis mitte? Hoiatused, soovitused
 • 12.15-13.15 Lõuna
 • 13.15-14.45 Kaameraproov. Kaameraproovi käigus saavad soovijad end proovile panna eri saateformaatides (Terevisioon, Aktuaalne Kaamera, Reporter jms) 
 • 14.45-15.00 Kohvipaus
 • 15.00-17.00 Materjali analüüs ja lõpuarutelu Kõik ettekanded ja kodutööd lähtuvad arhitekti töö spetsiifikast.

Koolitajad

Avaliku esinemise koolitajad ja meediainimesed – Agu Uudelepp, Märt Treier, Tiina Tšatšua.

Toimumiskoht


Hind

Kuni 1. novembrini registreerujatele hind 390€+KM.
Tavahind: 470€+KM. 
  
Maksumus sisaldab koolitusel osalemist, jaotusmaterjale, lõunat, kohvipause, esinemise analüüsi, esinemisi DVD-l, tunnistust koolituse läbimise kohta. 

Toetajad

Koolitus saab teoks koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega. Programmi toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.