14.10.2014

Arhitektuuriharidus Eestis

Huviharidus

Arhitektuuri huvikool pakub 7- kuni 18-aastastele lastele ja noortele töötubade sarja, kus õpitakse mõistma ruumilise maailma eri- ja seaduspärasid.

Töötoad on suunatud ruumilise mõtlemise arendamisele ehk teemale, mida tänased üldhariduskoolide õppekavad vaid väga põgusalt puudutavad. 

Töötoad on vanuse alusel jaotatud nelja rühma:
  • Noorim rühm (7-8 a);
  • Noorem rühm (9-10 a);
  • Keskmine rühm (11-13 a);
  • Vanem rühm (14-18 a).

Töötubades ei õpita arhitektiks, vaid ruumilise maailma eri- ja seaduspärasid märkama ning mõistma.

Kõrgharidus

Kõrgharidusena saab Eestis arhitektuuriõpet järgnevates haridusasutustes:


EKA arhitektuuriteaduskonna Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna arhitektiõpe on 5-aastane vaheastmeteta magistritaseme õppekava. Magistritöö kaitsnule omistatakse arhitektuuri eriala kutsemagistri kraad. Eelnevalt Tallinna Tehnikakõrgkooli rakendusarhitektuuri eriala lõpetanud EKA tudengid profileeruvad läbi 2-aastase EKA kursuse samuti arhitektuuri eriala kutsemagistriteks.

Peale kutsemagistri kraadi omandamist ning kolmeaastast praktiseerimist võivad arhitektuuri osakonna lõpetanud taotleda Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandustegevuse registrisse kandmist ja volitatud arhitekt V kutsekvalifikatsiooni.

EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond valmistab ette arhitekte, kes on võimelised praktiseerima kõigis arhitektuuri ja linnaehitusega seotud valdkondades.


TKTK Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonnas toimub õppetöö rakendusarhitektuuri õppekava alusel, mis võimaldab edasi õppida magistriõppes, mis omakorda annab võimaluse saada vastutavaks arhitektiks.

Rakendusarhitektuuri õppekava lõpetanu võib töötada nii riiklikes kui erafirmades planeerija, arhitekti abi, arhitekt-tehniku või projekteerijana; kohalikes omavalitsustes planeerija, arhitekt-tehniku või ehitusnõunikuna ning täiendava pedagoogilise või erialase ettevalmistuse korral ka õppejõuna rakenduskõrgkoolis.


Arhitektuuri õppekavas pööratakse võrdselt tähelepanu nii loomingulisusele kui ka praktilistele oskustele. TTÜ arhitektuuri eriala tudengid õpivad koos tulevaste inseneridega, osalevad juba ülikoolis ühisprojektides, õpivad tunnetama omavahel tihedalt põimunud erialade omapära ja kokkupuutepunkte.

5-aastases integreeritud õppes toimub õpe päevases vormis. Magistriõppes toimub õppetöö pealelõunati ja õhtupoole, osade valikainete puhul ka sessiooniti. Doktoriõpe toimub sessiooniti.

Teised arhitektuuriga seotud erialad Eesti kõrgkoolides:

Eesti Kunstiakadeemia (EKA)

Sisearhitektuur ja mööblidisain BA ja MA
EKA arhitektuuriteaduskonna Sisearhitektuuri ja mööblidisaini osakonna tegevuse eesmärk on akadeemilise hariduse korraldamine sisearhitektuuri erialal. Osakonna õppekavasse on koondatud ruumi- ja mööblikujunduse õpe.

3-aastases bakalaureuseõppes on suurem rõhk üldkunstiainete teoreetilisel ja praktilisel tundmaõppimisel ning tehnilistel distsipliinidel, mis võimaldab lõpetanul suunduda magistriõppesse või töötada assistendina arhitektuuri- ja sisearhitektuuri büroodes, erinevates meediavaldkondades, tootmis-, teenindus- ja äriettevõtetes.

Magistriõppes keskendutakse erinevatele erialastele loomingulistele projektidele, tegeldakse süvenenumalt ehitatud keskkonna üksikosade analüüsiga ning vormistatakse magistritöö. Magistriõppe lõpetanutel on võimalik töötada iseseisva spetsialistina nii projekteerimise- ja ehitusvaldkonnas, mööblitöötstuses, meedia- ja reklaamifirmades kui ka teenindus- ja kaubandusettevõtetes.

Urbanistika MA (inglise keelne)
The MA in Urban Studies focuses on new analytic methods and design solutions that build on the positive potential of urbanity. Creative urban management and high-quality public space are key issues for a sustainable urban future. Estonia, an established member state of the EU, provides a fruitful context for a forward-looking education in Urban Studies, because its agile society, advanced technological base, social mobility and rapid urban change.

The education prepares students to engage in urban regeneration either at policy level or at project management level. It facilitates creative work at the intersection between form giving (architecture, urban design, urban, regional and strategic planning) and policy making (economics, social dynamic, politics, state regulation, judicial frame). The theoretical and research aspect of the study will allow graduates to continue for a doctorate.

Eesti Maaülikool (EMÜ)

Maastikuarhitektuur MA (inglise keelne)

TTÜ Tallinna Kolledž

Maastikuarhitektuur BA